0
%35
Bir Mektebe Uğradım Mustafa Tatcı

Bir Mektebe UğradımGizli İdrîs'in Bir Şathiyesinin Şerhi

Liste Fiyatı : 36,00TL
İndirimli Fiyat : 23,40TL
Kazancınız : 12,60TL
9786057670212
362991
Bir Mektebe Uğradım
Bir Mektebe Uğradım Gizli İdrîs'in Bir Şathiyesinin Şerhi
H Yayınları
23.40

Bu eserde Bayramî Melâmîlerinden İdrîs-i Muhtefî’nin (ö. 1615) rumuzlarla tekerleyiverdiği meşhûr nutku açıklanmaktadır. Girişte gerek bu nutkun ve gerekse Türk-İslâm edebiyatı içinde manzûm ve mensûr örnekleri görülen diğer edebî şathiyelerin anlaşılabilmesi için ehlullaha ait remizlerin kaynakları üzerinde durulmuştur.

 

Böyle bir çalışmada; biricik vücûdun sıfatlar âlemindeki seyrini,  yani “gerçek insan”da gizli olan vücûd bilgisinin, mânevî sûrete ve hayâle büründüğü “beş hazret”in içindeki katmanların “misâl/melekût/rüyâ/hayâl” gibi isimlerle dillendirilen ilâhî tasavvur ve tahayyül âlemlerinin iç yüzünü açıklama gereği vardı. Ehlullah rüyâlarını nazma çekmiş ve örtmüştü. Bizim de rüyâlarımızın tâbire ihtiyacı vardı. Bu eser misâl âleminden dünyaya indirilen mânâyı anlamak ve irfân peşinde koşturan samimi yolculara anahtarlar vermek için yazıldı. Bu bakımdan Bir Mektebe Uğradım kitabı için Rüyâ Şiirinin Anahtarı yahut Misâl (masal, mesel) Âlemine Giriş Bilgisi de diyebilirsiniz. Bu anahtarlar hiç şüphesiz hilkatimizle ilgili kilidi de çözecektir.

 

Gizli İdrîs bu nutkunda anadilimizi bir mânâ ve aşk dili haline getiren Türkmen Yûnus’un izinden giderek bize ötelerden haberler fısıldamaktadır, vesselâm.

 

****

 

In this work, it is expounded a well-known divine poem, jingled by using many symbols, of İdrîs-i Muhtefi (İdris the disguised) (DoD 1615), belonging to the order of Bayramî-Melâmî.

 

Shathiye is a type of poem containing spirited expressions used by Sufi poets in their besotted modes to address inner knowledge and divine truth in a mocking way since the secrets of divine truth is never told out without metaphors and symbols.

In the introduction, it is emphasized that the source of symbols are used by wise Sufis in order to be understood either within this poem or other shathiye examples in prosaic and poetic style within the Turkic-Islamic literature.

It is necessary to explain certain issues such as; the way of the unique form in the realm of attributes, in other words, the inner meaning of the realms of divine illustration and imagination in the levels of “Hazrat Five” (levels of existence) called as “similitude, formless, vision, imagination”, which are assuming the knowledge of existence hidden in the “true human”

Gizli Idris versified the visions from inner world of wise Sufi masters and made them veiled. Also all of our visions from our inner world are in need to be interpreted. This work is as a key for intimate journeyers seeking the truth via inner knowledge which explanations on the spirit coming from the similitude realm to the visible world. Therefore the book “I Dropped by a School” may be called as “key to poetry of vision” or “Introduction to the Similitude Realm” For certain, those are keys to the mystery of our creation.

In this divine poem, Gizli İdris whistles us the words of beyond realms on the track of Turkmenian Yunus who reformed discourse styles by turning our native language into a language of love and wisdom.

 

****

 

When the moment reached herein, I was born thrice from mother nature
Many of my offsprings in many forms I let fly from aerie for to mature

I conceived by the father spawned four of the mother
Nine-footed is my primal father - never get it a fairy story

Body and soul in one dual-faced child was fed by ten matures
Dissimulated I with black top, displayed from perfect pictures

Shouldered I the Qaf mount, not to be mystified
Quaffed I the engirdling ocean, still why not satisfied

I rose on sixty-archine minaret through the unity
All realms in me for to wise oneness of community

One hundred bonded tent had I sewed; to guard disguised truth
In that rewarding tent my Beloved who I was bonded with at heart

I came down to the lower self of Pharaoh and sermonised
Recalcitrant him - with his yes-man denied to be harmonized

I witnessed the seven-headed dragon, the commanding soul
Which should be in the form of a beast - I don’t know why at all

A white-bearded gammer, as old as the World, kept on my tail
Tinselling with worldly whims to put this young lad into jail

I got seventy two whistles from the bazaar of multiplicity
My breath gave out an unworldly sound from Unity

I kicked a ball from orient to occident; a coloured allegory
Truth of ‘all in one’: rising, setting, and the sun, is not a fairy story

I dropped by a school, saw seekers studing ‘the conference of birds’
Moth’s burning love sounds more calling than mosquito’s words

I used the rainbow as a fishing line to cast – the desire
Pulled out a thousand-whiskered fish from ocean – the entire

I saw Noah’s Ark, for an Oneness journey, getting near
The salvation was graced; from great flood no more fear

It’s the truth İdris! What you tell with symbols
Only the enlightened human wised, not the animals

 

****

 

İşbu deme erince üç kez doğdum anadan
Nice yavru uçurdum nice âşiyâneden

When the moment reached herein, I was born thrice from mother nature
Many of my offsprings in many forms I let fly from aerie for to mature

Dört doğurdum anamı hâmil oldum babadan
Babam dokuz ayaklı anlama efsâneden

I conceived by the father spawned four of the mother
Nine-footed is my primal father - never get it a fairy story

On tayaya emzirdim iki yüzlü bir çocuk
Kara libâs giydirdim gösterdim kâşâneden

Body and soul in one dual-faced child was fed by ten matures
Dissimulated I with black top, displayed from perfect pictures

Kâf dağını arkama yüklendim etme aceb
Bahr-i muhîti içdim kanmadım ammâ neden

Shouldered I the Qaf mount, not to be mystified
Quaffed I the engirdling ocean, still why not satisfied

Altmış arşın menâre çıktım anın üstüne
Çağıruban cihânı doldurdum efsâneden

I rose on sixty-archine minaret through the unity
All realms in me for to wise oneness of community

Yüz tınâblı bir çadır dikdirdim siper için
Ana tutdum yüzümü doğdum ol kârhâneden

One hundred bonded tent had I sewed; to guard disguised truth
In that rewarding tent my Beloved who I was bonded with at heart

Fir‘avn ile görüşüp biraz nasîhat etdim
Dedi sözün tutmazam dönmezem Hâmâneden

I came down to the lower self of Pharaoh and sermonised
Recalcitrant him - with his yes-man denied to be harmonized

Yedi başlı bir yılan gördüm ki hâkim olmuş
Sûreti hayvân değil bilmezem ammâ neden

I witnessed the seven-headed dragon, the commanding soul
Which should be in the form of a beast - I don’t know why at all

Ak sakallı bir avrat düşdü benim peşime
Zînet etmiş kendine lü’lü vü dürdâneden

A white-bearded gammer, as old as the World, kept on my tail
Tinselling with worldly whims to put this young lad into jail

Yetmiş iki dillice düdük aldım çarşûdan
Çaldım anın sadâsı geçdi âsumâneden

I got seventy two whistles from the bazaar of multiplicity
My breath gave out an unworldly sound from Unity

Bir top atdım maşrıkdan geldi düşdü mağrıba
Bu bir rengin rumûzdur anlama efsâneden

I kicked a ball from orient to occident; what a coloured allegory
Truth of ‘all in one’: rising, setting, and the sun, is not a fairy story

Bir mektebe uğradım kuş dilini okurlar
Sivrisinek halîfe hocası pervâneden

I dropped by a school, saw seekers studying ‘the conference of birds’
Moth’s burning love sounds more calling than mosquito’s words

Alâimü’s-semâyı olta edip sarkıtdım
Bin bıyıklı bir balık çıkardım deryâneden

I used the rainbow as a fishing line to cast – the desire
Pulled out a thousand-whiskered fish from ocean – the entire

Gördüm Nûh'un gemisin girdim anın içine
Buldum anda necâtı korkmadım tûfâneden

I saw Noah’s Ark, for an Oneness journey, getting near
The salvation was graced; from great flood no more fear

Senin İdrîs hakîkat bu rumûzât sözlerin
Anladı insân olan bilmedi hayvâneden

It’s the truth İdris! What you tell with symbols
Only enlightened human wised, not the animals

 

 

 • Açıklama
  • Bu eserde Bayramî Melâmîlerinden İdrîs-i Muhtefî’nin (ö. 1615) rumuzlarla tekerleyiverdiği meşhûr nutku açıklanmaktadır. Girişte gerek bu nutkun ve gerekse Türk-İslâm edebiyatı içinde manzûm ve mensûr örnekleri görülen diğer edebî şathiyelerin anlaşılabilmesi için ehlullaha ait remizlerin kaynakları üzerinde durulmuştur.

    

   Böyle bir çalışmada; biricik vücûdun sıfatlar âlemindeki seyrini,  yani “gerçek insan”da gizli olan vücûd bilgisinin, mânevî sûrete ve hayâle büründüğü “beş hazret”in içindeki katmanların “misâl/melekût/rüyâ/hayâl” gibi isimlerle dillendirilen ilâhî tasavvur ve tahayyül âlemlerinin iç yüzünü açıklama gereği vardı. Ehlullah rüyâlarını nazma çekmiş ve örtmüştü. Bizim de rüyâlarımızın tâbire ihtiyacı vardı. Bu eser misâl âleminden dünyaya indirilen mânâyı anlamak ve irfân peşinde koşturan samimi yolculara anahtarlar vermek için yazıldı. Bu bakımdan Bir Mektebe Uğradım kitabı için Rüyâ Şiirinin Anahtarı yahut Misâl (masal, mesel) Âlemine Giriş Bilgisi de diyebilirsiniz. Bu anahtarlar hiç şüphesiz hilkatimizle ilgili kilidi de çözecektir.

    

   Gizli İdrîs bu nutkunda anadilimizi bir mânâ ve aşk dili haline getiren Türkmen Yûnus’un izinden giderek bize ötelerden haberler fısıldamaktadır, vesselâm.

    

   ****

    

   In this work, it is expounded a well-known divine poem, jingled by using many symbols, of İdrîs-i Muhtefi (İdris the disguised) (DoD 1615), belonging to the order of Bayramî-Melâmî.

    

   Shathiye is a type of poem containing spirited expressions used by Sufi poets in their besotted modes to address inner knowledge and divine truth in a mocking way since the secrets of divine truth is never told out without metaphors and symbols.

   In the introduction, it is emphasized that the source of symbols are used by wise Sufis in order to be understood either within this poem or other shathiye examples in prosaic and poetic style within the Turkic-Islamic literature.

   It is necessary to explain certain issues such as; the way of the unique form in the realm of attributes, in other words, the inner meaning of the realms of divine illustration and imagination in the levels of “Hazrat Five” (levels of existence) called as “similitude, formless, vision, imagination”, which are assuming the knowledge of existence hidden in the “true human”

   Gizli Idris versified the visions from inner world of wise Sufi masters and made them veiled. Also all of our visions from our inner world are in need to be interpreted. This work is as a key for intimate journeyers seeking the truth via inner knowledge which explanations on the spirit coming from the similitude realm to the visible world. Therefore the book “I Dropped by a School” may be called as “key to poetry of vision” or “Introduction to the Similitude Realm” For certain, those are keys to the mystery of our creation.

   In this divine poem, Gizli İdris whistles us the words of beyond realms on the track of Turkmenian Yunus who reformed discourse styles by turning our native language into a language of love and wisdom.

    

   ****

    

   When the moment reached herein, I was born thrice from mother nature
   Many of my offsprings in many forms I let fly from aerie for to mature

   I conceived by the father spawned four of the mother
   Nine-footed is my primal father - never get it a fairy story

   Body and soul in one dual-faced child was fed by ten matures
   Dissimulated I with black top, displayed from perfect pictures

   Shouldered I the Qaf mount, not to be mystified
   Quaffed I the engirdling ocean, still why not satisfied

   I rose on sixty-archine minaret through the unity
   All realms in me for to wise oneness of community

   One hundred bonded tent had I sewed; to guard disguised truth
   In that rewarding tent my Beloved who I was bonded with at heart

   I came down to the lower self of Pharaoh and sermonised
   Recalcitrant him - with his yes-man denied to be harmonized

   I witnessed the seven-headed dragon, the commanding soul
   Which should be in the form of a beast - I don’t know why at all

   A white-bearded gammer, as old as the World, kept on my tail
   Tinselling with worldly whims to put this young lad into jail

   I got seventy two whistles from the bazaar of multiplicity
   My breath gave out an unworldly sound from Unity

   I kicked a ball from orient to occident; a coloured allegory
   Truth of ‘all in one’: rising, setting, and the sun, is not a fairy story

   I dropped by a school, saw seekers studing ‘the conference of birds’
   Moth’s burning love sounds more calling than mosquito’s words

   I used the rainbow as a fishing line to cast – the desire
   Pulled out a thousand-whiskered fish from ocean – the entire

   I saw Noah’s Ark, for an Oneness journey, getting near
   The salvation was graced; from great flood no more fear

   It’s the truth İdris! What you tell with symbols
   Only the enlightened human wised, not the animals

    

   ****

    

   İşbu deme erince üç kez doğdum anadan
   Nice yavru uçurdum nice âşiyâneden

   When the moment reached herein, I was born thrice from mother nature
   Many of my offsprings in many forms I let fly from aerie for to mature

   Dört doğurdum anamı hâmil oldum babadan
   Babam dokuz ayaklı anlama efsâneden

   I conceived by the father spawned four of the mother
   Nine-footed is my primal father - never get it a fairy story

   On tayaya emzirdim iki yüzlü bir çocuk
   Kara libâs giydirdim gösterdim kâşâneden

   Body and soul in one dual-faced child was fed by ten matures
   Dissimulated I with black top, displayed from perfect pictures

   Kâf dağını arkama yüklendim etme aceb
   Bahr-i muhîti içdim kanmadım ammâ neden

   Shouldered I the Qaf mount, not to be mystified
   Quaffed I the engirdling ocean, still why not satisfied

   Altmış arşın menâre çıktım anın üstüne
   Çağıruban cihânı doldurdum efsâneden

   I rose on sixty-archine minaret through the unity
   All realms in me for to wise oneness of community

   Yüz tınâblı bir çadır dikdirdim siper için
   Ana tutdum yüzümü doğdum ol kârhâneden

   One hundred bonded tent had I sewed; to guard disguised truth
   In that rewarding tent my Beloved who I was bonded with at heart

   Fir‘avn ile görüşüp biraz nasîhat etdim
   Dedi sözün tutmazam dönmezem Hâmâneden

   I came down to the lower self of Pharaoh and sermonised
   Recalcitrant him - with his yes-man denied to be harmonized

   Yedi başlı bir yılan gördüm ki hâkim olmuş
   Sûreti hayvân değil bilmezem ammâ neden

   I witnessed the seven-headed dragon, the commanding soul
   Which should be in the form of a beast - I don’t know why at all

   Ak sakallı bir avrat düşdü benim peşime
   Zînet etmiş kendine lü’lü vü dürdâneden

   A white-bearded gammer, as old as the World, kept on my tail
   Tinselling with worldly whims to put this young lad into jail

   Yetmiş iki dillice düdük aldım çarşûdan
   Çaldım anın sadâsı geçdi âsumâneden

   I got seventy two whistles from the bazaar of multiplicity
   My breath gave out an unworldly sound from Unity

   Bir top atdım maşrıkdan geldi düşdü mağrıba
   Bu bir rengin rumûzdur anlama efsâneden

   I kicked a ball from orient to occident; what a coloured allegory
   Truth of ‘all in one’: rising, setting, and the sun, is not a fairy story

   Bir mektebe uğradım kuş dilini okurlar
   Sivrisinek halîfe hocası pervâneden

   I dropped by a school, saw seekers studying ‘the conference of birds’
   Moth’s burning love sounds more calling than mosquito’s words

   Alâimü’s-semâyı olta edip sarkıtdım
   Bin bıyıklı bir balık çıkardım deryâneden

   I used the rainbow as a fishing line to cast – the desire
   Pulled out a thousand-whiskered fish from ocean – the entire

   Gördüm Nûh'un gemisin girdim anın içine
   Buldum anda necâtı korkmadım tûfâneden

   I saw Noah’s Ark, for an Oneness journey, getting near
   The salvation was graced; from great flood no more fear

   Senin İdrîs hakîkat bu rumûzât sözlerin
   Anladı insân olan bilmedi hayvâneden

   It’s the truth İdris! What you tell with symbols
   Only enlightened human wised, not the animals

    

    

   Stok Kodu
   :
   9786057670212
   Boyut
   :
   13 x 19,5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   304
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Haziran 2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   Kitap Kağıdı
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat