0
%40
Ey Gönül %35 indirimli Melâmî Ali Örfî Efendi

Ey GönülNiyâzî-i Mısrî Dîvânı Şerhi

Liste Fiyatı : 60,00TL
İndirimli Fiyat : 36,00TL
Kazancınız : 24,00TL
9786059559836
362208
Ey Gönül
Ey Gönül Niyâzî-i Mısrî Dîvânı Şerhi
H Yayınları
36.00

Ali Örfî Efendi'nin “Dîvân-ı Niyâzî-i Mısrî Şerhi” ilk defa gün yüzüne çıkmaktadır. Melâmî azîzlerinden olan Selânikli Ali Örfî Hazretleri,Melâmî pîri Muhammed Nûru'l-Arabî'nin (ö. 1885) yetiştirdiği erenlerdendir. Gürice'nin Polyan beldesinde doğmuştur. Gençliğinde ticaret için Mısır'a giderek uzun zaman kalmış daha sonra Selanik'e gelerek orada ikâmet etmiştir. Âlim ve ârif bir zât olan şârih Selanik'te, Yalılar’daki evinde tâliplerin irşâdıyla meşgul iken 1885 senesinde bekâya göçmüştür. Kabri Selanik Mevlevîhânesi hazîresinde iken bugün kaldırılmıştır. Örfî'nin yirmiye yakın eseri bulunmaktadır. “Dîvân-ı Niyâzî-i Mısrî Şerhi” onun en mühim eserlerinden biridir. Pîr Muhammed Nûr Hazretleri’nin arzûsu ve emriyle kaleme alınan bu eser yine Hz. Pîr’in sohbetlerinden derlenen “Mısrî Niyâzî Dîvânı Şerhi”nden çok farklıdır. Zirâ Hz. Pîr dîvânın doğrudan manâsını esas almıştır. Örfî ise nutk-ı şerîflerin serbest birer çevirisini yapmış, bu arada remizleri tahlil ederek beyitlerin arkasında gizlenen derinlikli manâyı ortaya koymuştur.

“Dîvân-ı Niyâzî-i Mısrî Şerhi” iki yazma nüshadan hareketle hazırlanmıştır. Her iki yazma birbirinden önemli farklar taşımaktadır. Biz bu çalışmada önce her iki nüshanın karşılaştırmasını yaparak mukayeseli yeni bir metin kurduk. Kısmen ilâve ve açıklamalarla ortaya koyduğumuz sadeleştirme bu tenkitli metinden hareketle yapılmıştır.

*

Ey hakîkat arayan âşık!

Hak erenler buyurmuştur ki, Hz. Mısrî’nin ilâhîyatı bir ledün ilmihâlidir. Bu manâda “Dîvân-ı Niyâzî-i Mısrî Şerhi” için de “bir ledün ilmihâli şerhi” denebilir. Kaldı ki Örfî Hazretleri’nin şerhi, vahdet-i vücûda dair mes’eleleri, Hak ve halk, cem‘ ve fark, tecellî ve mütecellî, tevhîd, vahdet ve kesret, idrâk ve yakîn gibi kavramların ince ayrıntılarını irfânî bir dille vuzuha kavuşturduğu için irfân tâlipleri için anahtar bir kitaptır. Son kalemde bu eser Pîr Muhammed Nûr Hazretlerinin şerhiyle birlikte okunup hazmedildiğinde Hak tâlip ve âşıklarının tefekkür dünyasını genişletecek, gönüllerini ilâhî zevk ile ihyâ edecektir vesselâm. ​

 • Açıklama
  • Ali Örfî Efendi'nin “Dîvân-ı Niyâzî-i Mısrî Şerhi” ilk defa gün yüzüne çıkmaktadır. Melâmî azîzlerinden olan Selânikli Ali Örfî Hazretleri,Melâmî pîri Muhammed Nûru'l-Arabî'nin (ö. 1885) yetiştirdiği erenlerdendir. Gürice'nin Polyan beldesinde doğmuştur. Gençliğinde ticaret için Mısır'a giderek uzun zaman kalmış daha sonra Selanik'e gelerek orada ikâmet etmiştir. Âlim ve ârif bir zât olan şârih Selanik'te, Yalılar’daki evinde tâliplerin irşâdıyla meşgul iken 1885 senesinde bekâya göçmüştür. Kabri Selanik Mevlevîhânesi hazîresinde iken bugün kaldırılmıştır. Örfî'nin yirmiye yakın eseri bulunmaktadır. “Dîvân-ı Niyâzî-i Mısrî Şerhi” onun en mühim eserlerinden biridir. Pîr Muhammed Nûr Hazretleri’nin arzûsu ve emriyle kaleme alınan bu eser yine Hz. Pîr’in sohbetlerinden derlenen “Mısrî Niyâzî Dîvânı Şerhi”nden çok farklıdır. Zirâ Hz. Pîr dîvânın doğrudan manâsını esas almıştır. Örfî ise nutk-ı şerîflerin serbest birer çevirisini yapmış, bu arada remizleri tahlil ederek beyitlerin arkasında gizlenen derinlikli manâyı ortaya koymuştur.

   “Dîvân-ı Niyâzî-i Mısrî Şerhi” iki yazma nüshadan hareketle hazırlanmıştır. Her iki yazma birbirinden önemli farklar taşımaktadır. Biz bu çalışmada önce her iki nüshanın karşılaştırmasını yaparak mukayeseli yeni bir metin kurduk. Kısmen ilâve ve açıklamalarla ortaya koyduğumuz sadeleştirme bu tenkitli metinden hareketle yapılmıştır.

   *

   Ey hakîkat arayan âşık!

   Hak erenler buyurmuştur ki, Hz. Mısrî’nin ilâhîyatı bir ledün ilmihâlidir. Bu manâda “Dîvân-ı Niyâzî-i Mısrî Şerhi” için de “bir ledün ilmihâli şerhi” denebilir. Kaldı ki Örfî Hazretleri’nin şerhi, vahdet-i vücûda dair mes’eleleri, Hak ve halk, cem‘ ve fark, tecellî ve mütecellî, tevhîd, vahdet ve kesret, idrâk ve yakîn gibi kavramların ince ayrıntılarını irfânî bir dille vuzuha kavuşturduğu için irfân tâlipleri için anahtar bir kitaptır. Son kalemde bu eser Pîr Muhammed Nûr Hazretlerinin şerhiyle birlikte okunup hazmedildiğinde Hak tâlip ve âşıklarının tefekkür dünyasını genişletecek, gönüllerini ilâhî zevk ile ihyâ edecektir vesselâm. ​

   Stok Kodu
   :
   9786059559836
   Boyut
   :
   16,5*24
   Sayfa Sayısı
   :
   560
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   01.08.2018
   Hazırlayan
   :
   Mustafa Tatcı
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   Kitap Kağıdı
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Ayten Ş. - 05.10.2019 22:07
   Melamî Ali Örfî Efendi'nin kaleme aldığı, hakikat arayıcısının yolculuğuna ışık tutacak “Divân-ı Niyazî-i Mısrî Şerhi” ilgilisi için paha biçilmez değer taşımaktadır. Mustafa Tatcı Hoca’nın titiz çalışmalarının ürünlerinden biri olarak ilk defa gün yüzüne çıkan eser “Ey Gönül” adı ile H Yayınlarınca irfan dünyamıza kazandırılmıştır. Melamî azizlerinden olan Selanikli Ali Örfî Hazretleri, Melamî pîri Muhammed Nûru'l-Arabî'nin (ö. 1885) yetiştirdiği erenlerdendir. Gürice'nin Polyan beldesinde doğmuştur. Gençliğinde ticaret için Mısır'a giderek uzun zaman kalmış daha sonra Selanik'e gelerek orada yaşamıştır. Âlim ve ârif bir zât olan şârih 1885 senesinde bekâya göçmüştür. Kaynaklara göre kabrinin Yenikapı Mevlevihânesi civarında olduğu sanılmaktayken, Tatcı Hoca’nın araştırmalarına göre bugün kaldırılmış bulunan Selanik Mevlevîhânesi hazîresinde olduğu kesinlik kazanmıştır. Ali Örfî, yirmi kadar kıymetli eseri bulunan hazâ ârif bir zâttır. “Divân-ı Niyazî-i Mısrî Şerhi” onun en mühim eserlerinden biridir. Pîr Muhammed Nûr Hazretleri’nin arzusu ve emriyle kaleme alınan bu eser yine Hz. Pîr’in sohbetlerinden derlenen “Mısrî Niyazî Divânı Şerhi”nden oldukça farklıdır. Zirâ Hz. Pîr Divân’ın doğrudan manâsını esas alınırken, Örfî ise nutk-ı şeriflerin serbest birer çevirisini yapmanın yanı sıra, remizleri de tahlil ettiği ve beyitlerin arkasında gizlenen derinlikli manâyı ortaya koyduğu görülür. Mükemmel Arapçası ve akıcı üslubu ile dikkati çeken Hz. Pîr Muhammed Nûr’un teveccühlerini kazanmış olan Örfî Efendi, yine Pîr’inin emriyle Bedreddîn’in “Vâridât”ını da Türkçeye tercüme etmiştir. Ey Gönül adlı eser, Mustafa Tatcı Hoca tarafından hazırlanıp daha önce H yayınları arasında neşredilen “Risâle-i Es’ile ve’l-Ecvibe” (Tasavvufî Sorulara Cevaplar) adlı hacmi küçük değeri büyük olan risâlesi ile Örfî’nin neşredilen eserlerinin sayısının ikiye çıkması bakımından da önemlidir. Bu eserde ihtiyaç duyulan kelime ve kavramların manâlarının açıldığı ve tamamen sadeleştirildiği, pek çok Arapça ve Farsça terkibin de günümüz Türkçesine uyarlandığı görülmektedir. Bazı beyitlerde Örfî’nin şerhinin hemen altına konan yıldız (*) işareti sonrasında gelen Tatcı Hoca’ya ait açıklamalarsa şerhin kıymetini arttırmıştır. Başucu kitaplarınızdan biri olacağından hiç şüpheniz olmasın...
Kapat