Aşk şarâbın nûş edip oldum harâbâtî bugün
Âşık olan kişinin âlemde ad u sanı yok

*

“Akşemseddîn ve İlâhîleri” adlı bu eserde İstanbul’un manevî fâtihi olan büyük Hak ârifi Akşemseddîn’in tespit edebildiğimiz 37 ilâhîsiyle bu ilâhîlere yaptığımız şerhler bir araya getirilmiştir. Bilindiği üzere Akşemseddîn de Yûnus’un diliyle konuşmuş, üstâdı Hacı Bayram’ın içtiği pınardan içmiştir. Hiç şüphesiz Hacı Bayram-ı Velî sâkî, Akşems o sâkînin tiryakîsi idi. Tattığı aşk şarâbının zevkini bizlerle paylaştı. Bizlere mânâsı itibârıyla büyük bir hazine bırakıp gitti. Bazen aşkın söylettiği yerden açtı, bazen de irfânın söylettiği yerden örttü de söyledi. Yola öncü, yolcuya rehber oldu. Nefsine ârif olanların hâllerinden söz etti. Biz onunla nefis gemilerimizi karadan denize, çokluktan birliğe yürüttük. Biz onunla ateş denizinden korkusuzca geçtik. Biz onunla fetih çadırını sur dibine kurduk. Biz onunla Eba Eyyub’un kabrine nişân koyduk. Biz onunla burçları deldik ve zirvede sancağımızı dalgalandırdık. Biz onunla Ayasofya’da İslâm’ın gülbangını çektik. Biz onunla Fâtih olduk.
Ve biz hala Resûl-i Ekrem’in övdüğü bu mânâ serveriyle birlikteyiz. Hiç şüphesiz o da bizimle…

Büyük gönül Akşemseddîn…

Sen fethin rûhusun.
Sana binlerce selâm.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786057670830
Yayın Tarihi :2022-06-24
Orjinal Adı :AKŞEMSEDDÎN VE İLÂHÎLERİ
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :544
Emeği Geçenler :
Yazar   : Mustafa Tatcı
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler