Seyyid Muhammed Nûru'l-Arabî'nin yazmış olduğu en önemli eserlerden biri de Seyyid Şerif Cürcânî'nin Risâletü Vahdeti'l-Vücûd isimli eserine Envâru'l-Muhammediyye ismiyle 1862 yılında Üsküp'te yazmış olduğu şerhtir.

Muhtevası bakımından Kelâm ilmine ait konulara değinilen Envâru'l-Muhammediyye'de; vücûd, sâliklerin halleri, eşya, hulûl, ittihâd, tenâsuh, tenzih, teşbih, hüviyet, heyûlâ, amâ, merâtib-i halkiyye ve hakkıye, ef'âl-i ilâhiyye, merâtib-i vücûd gibi meseleler büyük bir vukûfiyetle tetkik edilmiştir.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786057670144
Yayın Tarihi :2020-07-02
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :112
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :135 X 210
Emeği Geçenler :
Yazar   : Seyyid Muhammed Nurul - Arabi
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler