Mehmed Nasûhî Efendi, 17.-18. asırlar arasında Medîne-i Üsküdar'da yaşamıştır. Bu büyük azîz, yaşadığı yıllarda Karabaş-ı Velî lakabıyla tanınan aslen Kastamonulu olan Halvetî-Şabanî şeyhi Ali Atvel Hazretleri tarafından yetiştirilmiştir. Halef ve selef her iki azîz yaşadıkları yıllarda halktan ve devlet ricâlinden pek çok kişiyi sohbet ve eserleriyle hakîkat yolunda irşad etmişlerdir.

O, aynı zamanda şiirlerinde Yûnus Emre'den beri devam edip gelen ve Niyazî-i Mısrî'de zirveye ulaşan ledünnî dilin tercümanlarından biridir. İlâhîlerini topladığı Dîvançesinden ve diğer eserlerinden anlaşıldığı kadarıyla Nasûhî, silsilesine mensup olan diğer kamiller gibi aşk ve irfanı esas alan, cem' ve fark idrakine malik büyük bir ariftir.

*

Üsküdarlı Mehmed Nasûhî Halvetî-Hayatı ve İlahîleri adıyla yayımladığımız bu eserde Üsküdarlı Halvetî-Şabanî azîzlerinden Nasûhî Efendi'nin hayatı, eserleri ve şiirleri bir araya getirilmiştir.

İlahiyâtın akabinde mutasavvıf şairin Ol nedir kim eylese ikrar anı müşrik olur mısraıyla başlayan nutkunun Abdullah Salahî-i Uşşakî şerhi ile Nasûhî Hazretlerinin torunlarından Şeyh Kerameddîn Efendi'nin hayatı da ilave edilmiştir.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786059559904
Yayın Tarihi :2019-02-11
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :400
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :135 X 210
Emeği Geçenler :
Yazar   : Mustafa Tatcı
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler