Yûnus Emre ile Aşk Yolculuğu ismiyle yayımladığımız bu yeni eserimiz, Yûnus Emre konusunda en yetkin çalışmalara imza atan Mustafa TATCI'nın 25 yıllık emeğinin ürünü olarak okuyucuyla buluşuyor. Akademik çalışmaların geniş kitlelere yayılamamasından hareketle, herkesin anlayabileceği bir tarzda hazırlanan bu yeni eserimiz, ciltli olarak basıldı. Daha kolay taşınıp okunabilmesi için cep-boy olarak basılan bu eserimiz, Yûnus'un daha doğru anlaşılmasına vesile olacaktır.

Eser, Yûnus'un günümüz insanınca daha iyi anlaşılması, düşüncelerinin daha doğru ve sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için neşredilmektedir. Eserin girişinde, birinci elden kaynaklardan hareketle Yûnus Emre'nin tarihî ve menkabevî kimliği, eserleri, dili, san'at anlayışı ana çizgileriyle kısaca incelenmiştir. Yûnus Emre ile Aşk Yolculuğunda 247 şiir bulunmaktadır. Bu şiirler, yazma kaynaklardan hareketle yayınladığımız Yûnus Emre Külliyâtı adlı ilmî eser esas alınarak hazırlanmıştır. Eserin sonunda, Bizim Yûnus'la karıştırılagelen Bursalı Âşık Yûnus'un şiirlerinden de 21 adet örnek bulunmaktadır. Yine eserin sonunda bilinmeyen kelimelere ait bir Sözlüke yer verilmiştir.

*
Love Voyage with Yunus Emre

Biography and Selected Poems

Newly released book Love Voyage with Yunus Emre meets with reader as a result of 25-year work background of Mustafa TATCI who brought in the most perfectly compenent works on Yunus Emre subject. By virtue of the fact that academic studies are not widely acclaimed, this new hardcover book is published in lay terms. This easy carry pocket-size book will offer reader to understand Yunus better.

Published book leads today's human being to evaluate thought of Yunus properly. In the introduction part, historical and legendary life of Yunus Emre and information about his works, language and sense of art are examined generally based on the first-hand resources. 247 poems are available in the pages of Love Voyage with Yûnus Emre. Those poems are based on the manuscripts taken from our academic publishing entitled as Entire Works of Yûnus Emre. In the final part, 21 poems of Bursalı Aşık Yunus are available who is usually confused with Our Yunus. Also a glossary is included at the end of the book.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786059559058
Yayın Tarihi :2020-08-13
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :501
Kapak :Ciltli
Kağıt :Kitap kağıdı
Boyut :105 X 165
Emeği Geçenler :
Yazar   : Mustafa Tatcı
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler